Xuất khẩu thang máng cáp, tủ điện

Xuất khẩu tại chỗ thang máng cáp, tủ điện

1. Máng cáp, thang cáp, tủ điện, máng lưới xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ?

Mua bán thang máng cáp, tủ điện giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

Mua bán thang điện, máng điện, tủ điện, máng cáp dạng lưới giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

2. Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình. Công ty The Sun thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục do bên mua chọn, thông thường tại khu công nghiệp, khu chế xuất của bên mua.

3. Hồ sơ hải quan

Hồ sơ hải quan máng cáp điện, thang cáp điện, tủ điện và máng cáp lưới xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Công ty The Sun khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại.

4. Thời hạn làm thủ tục hải quan

Theo quy định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.

5. Trách nhiệm của công ty CP The Sun khi xuất khẩu thang máng cáp, tủ điện vào KCN, KCX và khu phi thuế quan

Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa máng cáp điện, thang cáp điện, tủ điện theo quy định;

Giao thang máng cáp cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.

Cần tìm đơn vị xuất khẩu thang cáp, máng cáp, tủ điện

Công ty Cổ Phần The Sun sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng máng cáp điện, thang cáp điện, máng cáp dạng lưới và tủ điện vào các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu phi thuế quan trên toàn quốc. Chúng tôi chịu trách nhiệm làm thủ tục Hải quan xuất hàng theo quy định và giao hàng đến nơi chỉ định của quý khách hàng. Theo quy định như đã nói ở trên, trong vòng 15 ngày sau khi chúng tôi giao hàng quý khách cần làm thủ tục nhập khẩu.

Ưu điểm của việc quý khách nhập khẩu thang máng cáp từ công ty chúng tôi là quý Doanh nghiệp không phải chịu thuế VAT 10%

Các doanh nghiệp FDI, vốn đầu tư nước ngoài cần nhập khẩu các mặt hàng thang máng cáp, tủ điện nhằm mục đích xây dựng, mở rộng hay sửa chữa nhà xưởng, kho bãi. Vui lòng liên hệ chúng tôi để hàng hoá được giao đến công trình mà quý khách chỉ định phù hợp với pháp luật hiện hành.

Thời gian giao hàng của công ty The Sun vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu phi thuế quan cho quý khách hàng nhanh chóng như việc mua bán hàng hoá nội địa.