Mạ kẽm nhúng nóng là gì? Độ bền của thang máng cáp sau khi mạ?